Utsmykking

Gjennom tredve år har vår utsmykkingsavdeling tilegnet seg betydelig kunnskap og erfaring med å se kreative løsninger i forholdet mellom kunst og arkitektur. Vi har en omfattende referanseliste og våre prosjekter spenner fra plassering av enkeltverk til omfattende integrering av kunstverk i arkitektoniske omgivelser.

Kunstverket er en av Norges ledende private formidlere innen kunstnerisk utsmykking av næringsbygg og offentlige institusjoner, og har som mål å skreddersy en spennende og unik løsning for hvert enkelt prosjekt. Gjennom dialog med våre samarbeidspartnere bygger vi ideer på grunnlag av deres markedsprofil og ønske om kunstnerisk uttrykk. Vi vurderer utsmykkingsmuligheter i forhold til budsjett og visjoner, og kan kostnadsfritt komme med flere forslag til utsmykking på bakgrunn av en befaring eller ut fra plantegning. 

I vårt arbeid med utsmykking benytter vi oss av vårt brede kontaktnett av kunstnere, og leverer alt fra maleri, foto, skulptur, tekstil, keramikk, glass, installasjoner og grafikk.

Jorunn Sannes, Gjensidige forsikring

Hvor?

Det er gjerne sentrale områder som inngangsparti, styrerom, kantine, møtelokaler og åpne kontorlandskap som prioriteres til kunstnerisk utsmykking.

Hvilke type verk som plasseres avhenger ofte av byggets planløsninger. I moderne arkitektur benyttes stadig mer åpne løsninger der store vegger og skiller blir erstattet av glassfasader. Bevegelse bort fra den “tradisjonelle” utsmykkingen åpner for nye kreative løsninger så som frittstående objekter, lysinstallasjoner eller kunst direkte på glassflater.

Espen Tollefsen, NAV Hovedkontor

Hvorfor?

Kunst på en arbeidsplass kan i høy grad bidra til å skape trivsel og samhørighet, grunnlag for diskusjon og engasjement, samt bidra til inspirerende omgivelser for de ansatte. 

Norske og internasjonale bedrifter benytter seg i økende grad av utsmykking som intern miljøskapning og ekstern profilering av bedriften. Kunst sees som en del av bedriftens helhetlige image og benyttes for å reflektere og underbygge selskapets kultur. For å styrke bedriftens identitet gjelder det derfor om å finne et riktig uttrykk slik at kunsten lever i samspill med de fysiske omgivelsene. Det korrekte uttrykk defineres gjennom en kort analyse der det fokuseres på markedet bedriften opererer i, konkurransesituasjon, visuell identitet, fremtidsvisjoner og planer.

Elise Storsveen, Statens Vegvesen, Drammen

Kunstnere

Kunstverket står fritt i valg av kunstnere og har bygget opp et omfattende nettverk av norske og internasjonale samtidskunstnere innen alle genrer og medier. Som en seriøs aktør i kunstmarkedet holder vi oss kontinuerlig oppdatert på den kunstneriske arena og stiller strenge krav til kvalitet, originalitet og varighet. Kunstnere vi formidler har utdannelse fra kunstakademiene eller lignende og er innkjøpt av sentrale nasjonale og internasjonale institusjoner. Gjennom nært samarbeid og oppfølging av prosjekter sørger vi for at tidsfrister holdes og prisene er konkurransedyktige.

 

Vi formidler arbeider av blant andre følgende kunstnere:

Inger Sitter, Ørnulf Opdahl, Esther Maria Bjørneboe, Lars Lerin, May Bente Aronsen, Dag Alveng, Harald Fenn, Sidsel Westbø, Tore Hansen, Tine Poppe, Håkon Gullvåg, Sverre Bjertnæs, Bjørn Ransve, Christine Istad, Håkon Bleken, Tone Bjordam, Sverre Malling, Tiina Kivinen, Kjell Nupen, Marianne Heske, Inger Johanne Rasmussen, Lars Elling, Zdenka Rusova, Magne Furuholmen, Jorunn Sannes, Nico Widerberg, Annette Kierulf, Frank Brunner, Patrick Huse, Julia Vance, Morten Krogvold, Frank Brunner, Håvard Homstvedt, Inger Sannes, Espen Tollefsen og Eivind Blaker.

Inger Sitter, Statens Vegvesen, Hovedkontor

Hva vi kan tilby:

 • Solid faglig kompetanse
 • Lang erfaring med utsmykkingsprosjekter
 • Bredt kontaktnett av kunstnere, leverer alt fra maleri, foto, skulptur, tekstil, keramikk, glass, installasjoner og grafikk
 • Nasjonal og internasjonal orientering og god kontaktflate
 • Alt fra plassering av enkeltverk til omfattende integrering av kunst i arkitektur
 • Totalleverandør med stort kontaktnett av underleverandører
 • Seriøsitet, punktlighet og tett oppfølging

Rådgivende tjenester:

 • Kostnadsfri rådgivning, befaring og forslag til kunstneriske uttrykk
 • Utarbeidelse av kontrakter med involverte parter
 • Grundig gjennomføring av utsmykkinger basert på en analyse av selskapets ønske, behov og budsjett
 • Fullstendig montering og ferdigstillelse
 • Dokumentasjon av kunstverkene og utarbeidelse av informasjon for ansatte og andre interesserte
 • Registrering, verdivurdering, taksering, reinnramming og ny plassering av eksisterende kunst

Statens Vegvesen, Hovedkontor

Oslo

Ørnulf Opdahl

 

Ved å trykke på "Godta alle" godkjenner du at vi kan samle inn informasjon om deg til forskjellig bruk. F.eks funksjonalitet, statistikk og markedsføring