Tom Kosmo

Endless Growth

04.04.-27.04.2024

I Kosmos sammensatte kunstuttrykk, fra treskulpturer, via stedsspesifikke og efemere prosjekter og til hans grafiske produksjon, demonstreres en stadig voksende kreativitet. Hans kunstneriske prosjekt har en iboende organisk karakter, det henter næring fra det underjordiske, det destruktive og det mørke. Kreativiteten springer vilt frem der det finnes noen form for livsbetingelser, og vokser ustanselig i ulike retninger og på flere nivåer i kunstnerskapet.

Lesningen av Kosmos komplekse arbeider står i et konstant motsetningsforhold mellom kravet til et analyserende og kalkulerende intellekt på den ene siden, og en assosiativ og viltvoksende fantasi på den andre.

Endless Growth sto i et slags visuelt spenn mellom kontroll og kaos. Hans surrealistiske og drømmeaktige billedunivers preges samtidig av stramme kvalitetskrav til det håndverksmessige, hvor tradisjonelle teknikker som mezzotint og treskulptur behandles med tålmodighet. Kontrastene underbygges med Kosmos anvendelse av kalde fargetoner mot det varme og naturgitte trematerialet, et medium han over tid har jobbet mye med. Utstillingen undersøker disse motsetningsforholdene gjennom en veggtegning skapt spesielt for anledningen. Det stedsspesifikke arbeidet vokser sammen til et tablå av skulpturer og arbeider i ulike grafiske teknikker.

Både tittel og motivkretsen som presenteres i utstillingen diskuterer koblingen mellom kunst og natur i lys av en pågående naturkrise, uendelig økonomisk vekst er umulig gitt økosystemenes begrensninger. Den mørke tematikken uttrykker nærmest en naturdystopi, som underbygges av dualiteten mellom en naturtro og estetisk figurasjon på den ene siden, og forstyrrende sammenstillinger av mennesker, dyr og muterende vekster på den andre.

Ved å trykke på "Godta alle" godkjenner du at vi kan samle inn informasjon om deg til forskjellig bruk. F.eks funksjonalitet, statistikk og markedsføring